Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Ghi chú
Tuần 49
Thứ hai
03/12/2018
07:00 - 08:30 Kiểm tra 15 Phút
Môn : Toán - Anh
Khối : 10,11,12
Tuần 48
Thứ hai
26/11/2018
07:00 - 08:30 Kiểm tra 15 Phút
Môn : Lý - Hóa
Khối : 10,11,12
Tuần 47
Thứ bảy
24/11/2018
13:00 - 14:00 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán
Khối : 10,11
Tuần 45
Thứ bảy
10/11/2018
13:00 - 16:35 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Lý - Anh
Khối : 10,11,12
Tuần 44
Thứ bảy
03/11/2018
13:00 - 16:35 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán - Hóa
Khối : 10,11,12
Tuần 43
Thứ bảy
27/10/2018
13:00 - 16:35 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Văn
Khối : 10,11,12
Tuần 42
Thứ hai
15/10/2018
07:00 - 08:30 Kiểm tra 15 Phút
Môn : Toán - Anh
Khối : 10,11,12
Tuần 40
Thứ bảy
06/10/2018
13:00 - 16:35 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Lý - Anh
Khối : 10,11,12
Tuần 39
Thứ bảy
29/09/2018
13:00 - 16:35 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán - Hóa
Khối : 10,11,12
Tuần 38
Thứ hai
17/09/2018
07:00 - 08:30 Kiểm tra 15 Phút
Môn : Lý - Anh
Khối : 10,11,12
Thứ năm
20/09/2018
13:30 - 17:00 Lớp học 6 bài lý luận chính trị cho học sinh khối 12 (Buổi 1)
Địa điểm: Hội trường B
Thứ bảy
22/09/2018
13:30 - 17:00 Lớp học 6 bài lý luận chính trị cho học sinh khối 12 (Buổi 2)
Địa điểm: Hội trường B
Chủ nhật
23/09/2018
05:30 - 11:30 Lễ kết nạp Đoàn cho học sinh khối 10 và 11
Địa điểm: Đền tưởng niệm Bến Dược – Địa đạo Củ Chi.
07:30 - 11:00 Lớp học 6 bài lý luận chính trị cho học sinh khối 12 (Buổi 3)
Địa điểm: Hội trường B
Tuần 37
Thứ hai
10/09/2018
07:00 - 08:30 Kiểm tra 15 Phút
Môn : Toán - Hóa
Khối : 10,11,12
Thứ năm
13/09/2018
13:30 - 16:30 Cuộc thi "Bắn Tên Lửa Nước Cấp Trường" Lần II (Bắn thử)
Địa điểm : Sân trường
Thứ bảy
15/09/2018
13:30 - 16:30 Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp
- Đoàn viên K10 và K11
- Địa điểm:Hội trường B
Chủ nhật
16/09/2018
07:30 - 09:30 Họp PHHS đầu năm
Năm học : 2018 - 2019
13:30 - 17:00 Cuộc thi "Bắn Tên Lửa Nước Cấp Trường" Lần II
Địa điểm : Sân trường
Tuần 36
Thứ tư
05/09/2018
07:00 - 10:00 Lễ Khai Giảng
Năm học 2018 - 2019
Tuần 35
Thứ bảy
01/09/2018
13:00 - 16:30 Lớp đối tượng Đoàn
Khối : 10,11
Tuần 34
Chủ nhật
26/08/2018
06:00 - 11:30 Trại đón học sinh khối 10
Năm học : 2018 - 2019
Tuần 33
Thứ năm
16/08/2018
07:00 - 10:00 Tập trung học sinh 3 khối để nhận lớp, GVCN.

Tuần 49

Thứ hai (03/12/2018)

07:00 - 08:30:
Kiểm tra 15 Phút
Môn : Toán - Anh
Khối : 10,11,12
Ghi chú:

Tuần 48

Thứ hai (26/11/2018)

07:00 - 08:30:
Kiểm tra 15 Phút
Môn : Lý - Hóa
Khối : 10,11,12
Ghi chú:

Tuần 47

Thứ bảy (24/11/2018)

13:00 - 14:00:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán
Khối : 10,11
Ghi chú:

Tuần 45

Thứ bảy (10/11/2018)

13:00 - 16:35:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Lý - Anh
Khối : 10,11,12
Ghi chú:

Tuần 44

Thứ bảy (03/11/2018)

13:00 - 16:35:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán - Hóa
Khối : 10,11,12
Ghi chú:

Tuần 43

Thứ bảy (27/10/2018)

13:00 - 16:35:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Văn
Khối : 10,11,12
Ghi chú:

Tuần 42

Thứ hai (15/10/2018)

07:00 - 08:30:
Kiểm tra 15 Phút
Môn : Toán - Anh
Khối : 10,11,12
Ghi chú:

Tuần 40

Thứ bảy (06/10/2018)

13:00 - 16:35:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Lý - Anh
Khối : 10,11,12
Ghi chú:

Tuần 39

Thứ bảy (29/09/2018)

13:00 - 16:35:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán - Hóa
Khối : 10,11,12
Ghi chú:

Tuần 38

Thứ hai (17/09/2018)

07:00 - 08:30:
Kiểm tra 15 Phút
Môn : Lý - Anh
Khối : 10,11,12
Ghi chú:

Thứ năm (20/09/2018)

13:30 - 17:00:
Lớp học 6 bài lý luận chính trị cho học sinh khối 12 (Buổi 1)
Địa điểm: Hội trường B
Ghi chú:

Thứ bảy (22/09/2018)

13:30 - 17:00:
Lớp học 6 bài lý luận chính trị cho học sinh khối 12 (Buổi 2)
Địa điểm: Hội trường B
Ghi chú:

Chủ nhật (23/09/2018)

05:30 - 11:30:
Lễ kết nạp Đoàn cho học sinh khối 10 và 11
Địa điểm: Đền tưởng niệm Bến Dược – Địa đạo Củ Chi.
Ghi chú:
07:30 - 11:00:
Lớp học 6 bài lý luận chính trị cho học sinh khối 12 (Buổi 3)
Địa điểm: Hội trường B
Ghi chú:

Tuần 37

Thứ hai (10/09/2018)

07:00 - 08:30:
Kiểm tra 15 Phút
Môn : Toán - Hóa
Khối : 10,11,12
Ghi chú:

Thứ năm (13/09/2018)

13:30 - 16:30:
Cuộc thi "Bắn Tên Lửa Nước Cấp Trường" Lần II (Bắn thử)
Địa điểm : Sân trường
Ghi chú:

Thứ bảy (15/09/2018)

13:30 - 16:30:
Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp
- Đoàn viên K10 và K11
- Địa điểm:Hội trường B
Ghi chú:

Chủ nhật (16/09/2018)

07:30 - 09:30:
Họp PHHS đầu năm
Năm học : 2018 - 2019
Ghi chú:
13:30 - 17:00:
Cuộc thi "Bắn Tên Lửa Nước Cấp Trường" Lần II
Địa điểm : Sân trường
Ghi chú:

Tuần 36

Thứ tư (05/09/2018)

07:00 - 10:00:
Lễ Khai Giảng
Năm học 2018 - 2019
Ghi chú:

Tuần 35

Thứ bảy (01/09/2018)

13:00 - 16:30:
Lớp đối tượng Đoàn
Khối : 10,11
Ghi chú:

Tuần 34

Chủ nhật (26/08/2018)

06:00 - 11:30:
Trại đón học sinh khối 10
Năm học : 2018 - 2019
Ghi chú:

Tuần 33

Thứ năm (16/08/2018)

07:00 - 10:00:
Tập trung học sinh 3 khối để nhận lớp, GVCN.
Ghi chú:

Mười năm một chặng đường (1999 - 2009)

MƯỜI NĂM VỀ TRƯỚC 1999   Trường THPT Hiệp Thành có mặt trên thành phố mang tên Bác theo quyết định số 2892/QĐ – UBVX ngày 22 tháng 5 năm 1999 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Trường được xây dựng mới trên diện tích 9.000m2 từ tháng 1 năm 1999 tại Khu phố 1 – Phường Hiệp Thành – Quận 12 và...

Đăng nhập thành viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây