Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Ghi chú
Tuần 51
Thứ hai
17/12/2018
07:00 - 10:50 Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Địa - Văn
Khối : 12
13:00 - 16:15 Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Địa - Văn
Khối : 11
Thứ ba
18/12/2018
07:00 - 09:40 Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Sử - Hóa
Khối : 12
Thứ tư
19/12/2018
07:00 - 09:30 Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Sử - Hóa
Khối : 11
Thứ năm
20/12/2018
07:00 - 09:40 Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Lý - Sinh
Khối : 12
13:00 - 15:30 Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Lý - Sinh
Khối : 11
Thứ sáu
21/12/2018
07:00 - 10:30 Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Anh - Toán
Khối : 12
Thứ bảy
22/12/2018
07:00 - 10:30 Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Anh - Toán
Khối : 11
Tuần 49
Thứ hai
03/12/2018
07:00 - 08:30 Kiểm tra 15 Phút
Môn : Toán - Anh
Khối : 10,11,12
Tuần 48
Thứ hai
26/11/2018
07:00 - 08:30 Kiểm tra 15 Phút
Môn : Lý - Hóa
Khối : 10,11,12
Tuần 47
Thứ bảy
24/11/2018
13:00 - 14:00 Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán
Khối : 10,11

Tuần 51

Thứ hai (17/12/2018)

07:00 - 10:50:
Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Địa - Văn
Khối : 12
Ghi chú:
13:00 - 16:15:
Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Địa - Văn
Khối : 11
Ghi chú:

Thứ ba (18/12/2018)

07:00 - 09:40:
Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Sử - Hóa
Khối : 12
Ghi chú:

Thứ tư (19/12/2018)

07:00 - 09:30:
Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Sử - Hóa
Khối : 11
Ghi chú:

Thứ năm (20/12/2018)

07:00 - 09:40:
Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Lý - Sinh
Khối : 12
Ghi chú:
13:00 - 15:30:
Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Lý - Sinh
Khối : 11
Ghi chú:

Thứ sáu (21/12/2018)

07:00 - 10:30:
Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Anh - Toán
Khối : 12
Ghi chú:

Thứ bảy (22/12/2018)

07:00 - 10:30:
Kiểm tra Học kỳ I
Môn : Anh - Toán
Khối : 11
Ghi chú:

Tuần 49

Thứ hai (03/12/2018)

07:00 - 08:30:
Kiểm tra 15 Phút
Môn : Toán - Anh
Khối : 10,11,12
Ghi chú:

Tuần 48

Thứ hai (26/11/2018)

07:00 - 08:30:
Kiểm tra 15 Phút
Môn : Lý - Hóa
Khối : 10,11,12
Ghi chú:

Tuần 47

Thứ bảy (24/11/2018)

13:00 - 14:00:
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Toán
Khối : 10,11
Ghi chú:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây