Thứ/Ngày Thời gian Nội dung
Tuần 17
Thứ hai
22/04/2019
07:00 - 10:50 THI HK II
KHỐI 12
MÔN : ĐỊA - VĂN
13:00 - 16:15 THI HK II
KHỐI 11
MÔN : ĐỊA - VĂN
Thứ ba
23/04/2019
07:00 - 09:40 THI HK II
KHỐI 12
MÔN : SỬ - HOÁ
13:00 - 16:15 THI HK II
KHỐI 10
MÔN : ĐỊA - VĂN
Thứ tư
24/04/2019
07:00 - 09:30 THI HK II
KHỐI 11
MÔN : SỬ - HOÁ
13:00 - 15:30 THI HK II
KHỐI 10
MÔN : SỬ - HOÁ
Thứ năm
25/04/2019
07:00 - 09:40 THI HK II
KHỐI 12
MÔN : LÝ - SINH
13:00 - 15:30 THI HK II
KHỐI 11
MÔN : LÝ - SINH
Thứ sáu
26/04/2019
07:00 - 10:30 THI HK II
KHỐI 12
MÔN : ANH - TOÁN
13:00 - 15:30 THI HK II
KHỐI 10
MÔN : LÝ - SINH
Thứ bảy
27/04/2019
07:00 - 10:30 THI HK II
KHỐI 11
MÔN : ANH - TOÁN
13:00 - 16:30 THI HK II
KHỐI 10
MÔN : ANH - TOÁN

Tuần 17

Thứ hai (22/04/2019)

07:00 - 10:50:
THI HK II
KHỐI 12
MÔN : ĐỊA - VĂN
13:00 - 16:15:
THI HK II
KHỐI 11
MÔN : ĐỊA - VĂN

Thứ ba (23/04/2019)

07:00 - 09:40:
THI HK II
KHỐI 12
MÔN : SỬ - HOÁ
13:00 - 16:15:
THI HK II
KHỐI 10
MÔN : ĐỊA - VĂN

Thứ tư (24/04/2019)

07:00 - 09:30:
THI HK II
KHỐI 11
MÔN : SỬ - HOÁ
13:00 - 15:30:
THI HK II
KHỐI 10
MÔN : SỬ - HOÁ

Thứ năm (25/04/2019)

07:00 - 09:40:
THI HK II
KHỐI 12
MÔN : LÝ - SINH
13:00 - 15:30:
THI HK II
KHỐI 11
MÔN : LÝ - SINH

Thứ sáu (26/04/2019)

07:00 - 10:30:
THI HK II
KHỐI 12
MÔN : ANH - TOÁN
13:00 - 15:30:
THI HK II
KHỐI 10
MÔN : LÝ - SINH

Thứ bảy (27/04/2019)

07:00 - 10:30:
THI HK II
KHỐI 11
MÔN : ANH - TOÁN
13:00 - 16:30:
THI HK II
KHỐI 10
MÔN : ANH - TOÁN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây